Форуми » Сообраќај

Сообраќај

Форум Теми Пораки Посети
Предизвиците на урбаниот транспорт

„Предизвиците на урбаниот транспорт“ беше тема на која разговараа неколку здруженија на граѓани минатиот петок на 24.01.2014. Работилницата беше во организација на Еко Свест и на истата присуствуваа повеќе организации кои се активни на ова поле.<br>Како заклучоци од истата произлегоа повеќе кои кога ќе се сублимираат ќе се пласираат за прегледување од страна на организациите.<br>Како основен заклучок се потенцираше потребата за соработка и заеднички настап во однос на решавањето на проблемите.<br>Токму од оваа причина се отвара и оваа тема на форумот која има за цел размена на идеи и поголема соработка во однос на формирање на заеднички став и листа на проблеми на кои ќе се бараат идни решенија.

Последна порака: Нема
0 0 1