Форуми » Грантисти на ГЕФ ПМГ

Грантисти на ГЕФ ПМГ

Форум Теми Пораки Посети
Извештаи кон ГЕФ ПМГ

На оваа тема треба да се разговара за техниките за поднесување на извештаи кон ГЕФ ПМГ, како би им се помогнало на нови ГЕФ грантисти.

Последна порака: Наративен извештај кон ГЕФ ПМГ од info@ekosvest.com.mk пред скоро 4 години
2 2 18