Форуми » Загадувањето во Скопје » Од што се загадува СкопјеСакаме да ги слушнеме вашите размислувања или можеби сознанија за тоа од што е загадено Скопје.

Како пешак кој се движи низ центарот на градот најмногу во времето кога граѓаните се враќаат од работа, за мене е најзабележливо загадувањето кое потекнува од сообраќајот. Сепак, не спорам дека загадувањето од индустриските капацитети е многу голем фактор за загадувањето во Скопје.