Форуми » Техничка помош » АктивностаАбе, луѓе, многу е слаба активноста на форумов, а баш сега треба да биде популарен