Форуми » Безбедност на храна и лекови » Генетски модифицирани организми

Тема на форумот <b><i>генетски модифицирани организми</i></b> се дискусии поврзани со безбедноста на храната т.е. употребата на <b><i>ГМО</i></b> во истата.

Последна Пораки Посети
скоро 4 години пред од info@ekosvest.com.mk 1 3