Форуми » Сообраќај » Предизвиците на урбаниот транспорт

„Предизвиците на урбаниот транспорт“ беше тема на која разговараа неколку здруженија на граѓани минатиот петок на 24.01.2014. Работилницата беше во организација на Еко Свест и на истата присуствуваа повеќе организации кои се активни на ова поле.<br>Како заклучоци од истата произлегоа повеќе кои кога ќе се сублимираат ќе се пласираат за прегледување од страна на организациите.<br>Како основен заклучок се потенцираше потребата за соработка и заеднички настап во однос на решавањето на проблемите.<br>Токму од оваа причина се отвара и оваа тема на форумот која има за цел размена на идеи и поголема соработка во однос на формирање на заеднички став и листа на проблеми на кои ќе се бараат идни решенија.

Последна Пораки Посети
Во моментот во овој форум нема теми.