Форуми » Грантисти на ГЕФ ПМГ » Извештаи кон ГЕФ ПМГ

На оваа тема треба да се разговара за техниките за поднесување на извештаи кон ГЕФ ПМГ, како би им се помогнало на нови ГЕФ грантисти.

Последна Пораки Посети
скоро 4 години пред од info@ekosvest.com.mk 1 9
скоро 4 години пред од info@ekosvest.com.mk 1 4