Форуми » Извештаи кон ГЕФ ПМГ » Наративен извештај кон ГЕФ ПМГОваа тема е креирана со намена да се разменуваат знаења и искуства при подготвувањето на наративен извештај кон ГЕФ ПМГ. Како дополнување на темата во базата на знаење на Екосфера во фолдерот ГЕФ - ПМГ Македонија се поставени сите актуелни документи поврзани со поднесувањето на извештаи кон ГЕФ - ПМГ Македонија.