Организација за поврзување на природни вредности и луѓе (граѓанска организација)

Cnvp_logo_main-rgb-300dpi

мисија и визија


Подобрување на животот на руралното население преку обезбедување на квалитетни услуги во шумарството, руралниот развој, животната средина и на биомасата за обновливите извори на енергија со цел да се зголеми капацитетот на локалните актери за да се постигне своите одржлив развој.

цели


Цел на Фондацијата е да ги подобри условите за живот на луѓето во руралните средини по пат на обезбедување квалитетни услуги од областа на шумарството, руралниот развој, животната средина и производството на биомаса за обновлива енергија со цел да се зголеми капацитетот на локалните актери за постигнување на одржлив развој, особено на Балканот но и пошироко, како и се останато што директно или индиретно би било поврзано со или би придонело за остварување на погоре наведената цел во поширока смисла на зборот. Фондацијата нема за цел да остварува профит.

историјат


CNVP - Поврзување на природните вредности и луѓе е основана на 4 јули 2012 година во Хаг, Холандија преку правно одвојување од SNV. Балканска програма за шумарство на SNV беше основа за формирање на CNVP. Денес спроведуваме бројни проекти во Албанија, Косово, Македонија и Црна Гора. Во Македонија сме регистрирани како подружница на CNVP.

информација


име на претставникот: Сашо Петровски

имејл на претставникот: saso.petrovski@cnvp-eu.org

датум на основање: 09/10/2012

број на членови: 0

број на персонал: 5

лански буџет: 182343 евра

активности

Зајакнување на капацитети

Обновливи извори

Климатски промени

Рурален развој

Заштита на шумите

Политики за животна средина

Поддршка на граѓаните по прашања од животна средина


Број на спроведени проекти каде вашето здружение е носител во последната година

локални: 3

регионални: 0

национални: 1

меѓународни: 2

Број на спроведени проекти каде вашето здружение е партнер во последната година

локални: 1

регионални: 0

национални: 1

меѓународни: 1

контакт


Мирка Гинова 13, 13
Општина Карпош
Скопје
1000
Macedonia

http://www.cnvp-eu.org/
tel. 0038923217322
mob. 0038971292005