НВО Инфоцентар (експерт)

информација


име на претставникот: Билјана Бејкова јшеска

имејл на претставникот:

датум на основање:

број на членови:

број на персонал:

лански буџет: 0 евра

контакт


Васил Главинов 3, 4/2
Општина Центар
Скопје
Macedonia