Министерство за животна средина и просторно планирање (институција)

___________2

информација


име на претставникот: Сектор за комуникација

имејл на претставникот: skj.mzspp@gmail.com

датум на основање:

број на членови:

број на персонал:

лански буџет: 0 евра

контакт


Бул. Гоце Делчев бр. 18, 0
Општина Центар
Скопје
1000
Macedonia

www.moepp.gov.mk
infoeko@moepp.gov.mk
tel. 02/ 3225 - 237
mob. /
fax. /Skype name: @MacedoniaMOEPP