Центар за одржливост и напредна едукација (медиум)

информација


име на претставникот: Игор Мишевски

имејл на претставникот: contact@csae.mk

датум на основање:

број на членови:

број на персонал:

лански буџет: 0 евра

контакт


Крушев бб 1, 4
Општина Битола
Битола
7000
Macedonia

http://www.csae.mk/
contact@csae.mk
tel. +38976760767
mob. +38976760767