МАДОАН ДООЕЛ (медиум)

информација


име на претставникот: Татјана Маленкова

имејл на претставникот:

датум на основање:

број на членови:

број на персонал:

лански буџет: 0 евра

контакт


11-ти Октомври 7, 7
Општина Охрид
Охрид
6000
Macedonia