Лице в лице (медиум)

Logo

информација


име на претставникот: Климентина Илијевски

имејл на претставникот: klimentina@cma.mk

датум на основање:

број на членови:

број на персонал:

лански буџет: 0 евра

контакт


Бојмија 1 /2 / 21 1, 21
Општина Аеродром
Скопје
Macedonia