Центар за даночна политика (граѓанска организација)

мисија и визија


Креирање и развој на даночната политика

информација


име на претставникот: Борче Смилевски

имејл на претставникот:

датум на основање: 31/03/1997

број на членови: 10

број на персонал:

лански буџет: 0 евра

корисник на грант од Европските институции

активности

ЕУ интеграција


Број на спроведени проекти каде вашето здружение е носител во последната година

локални: 0

регионални: 0

национални: 0

меѓународни: 0

Број на спроведени проекти каде вашето здружение е партнер во последната година

локални: 0

регионални: 0

национални: 1

меѓународни: 0

контакт


Бул.Климент Охридски 30, 30
Општина Центар
Скопје
10000
Macedonia

cdpskopje@gmail.com
mob. +38971321481