ЈУ Дом на култура Кочо Рацин (институција)

информација


име на претставникот: Љубомир Крстевски

имејл на претставникот: ljubomirkrstevski@gmail.com

датум на основање:

број на членови:

број на персонал:

лански буџет: 0 евра

контакт


Вељко Влаховиќ 20-а, Вељко Влаховиќ
Град Скопје
Скопје
1000
Macedonia

////////////////
ljubomirkrstevski@gmail.com
tel. 02/3163739
mob. 072/272-020