Општинско Основно училиште ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Скопје Центар (институција)

Logo

информација


име на претставникот: Наде Молеровиќ

имејл на претставникот: info@gocedelcev.edu.mk

датум на основање:

број на членови:

број на персонал:

лански буџет: 0 евра

контакт


Градски Ѕид 34, 1
Општина Центар
Скопје
1000
Macedonia

gocedelcev.edu.mk
tel. +389 (02) 3129062